Het PoeriemVrouwtje zoekt bescherming en kan het wel schudden...
 
   
In dit Hoofdstuk:
 

- Ik zag twee Pauwen
- De Soeka. Wat het weten waard is
- Ik zag twee kraaien
- De Loelav. W at het weten waard is
- Ik zag twee Haaien
- Sjeminie Atseret / Simchat Tora. W at het weten waard is
- Ik zag twee Gansjes

Ik zag twee pauwen
soeka bouwen
o, het was een wonder!


Rieten matten, plus groen takje
drie, vier muurtjes, “planten”dakje

“O, bescherm ons, lieve G.d!”
een gedachte van Soekot.

DE SOEKA. WAT HET WETEN WAARD IS


*Wat en wanneer is het Soekot?
Het Soekot-feest = Loofhuttenfeest vieren wij in de herfst. Soekot begint
op 15 tisjri en duurt zeven/acht dagen.

De eerste twee dagen zijn echte feestdagen waarop niet mag worden gewerkt.
Dan volgen vijf  Chol Hamo’eed-tussendagen.

De laatste twee dagen, die ook weer echte feestdagen met een werkverbod
zijn, heten Sjeminie A’tsèret, Slotfeest. Simchat Tora = Vreugde der Wet is
de speciale naam van de láátste dag. De data van die twee dagen is 22 en 23
tisjri.


*Waarom vieren wij Soekot?
Soekot herinnert aan de omzwervingen van het joodse volk in de Sinai
woestijn. G.d beschermde ons toen door middel van wonderwolken. Ook nú nog
stééds hebben wij G.ds bescherming nodig. Daaraan denken wij wanneer wij in
de soeka zitten. Want een soeka is meestal niet meer dan een soort hut met
een ‘open’ dak en ook vaak zijn de muren niet zo stevig.

Het is een mooie gedachte om meteen na afloop van Jom Kipoer met het bouwen
van een soeka te beginnen. Zo gaan wij van de ene mitswa=goede daad naar de
volgende.


*Wat is een soeka?
Een soeka is een tijdelijk ‘huisje’ dat wij meestal in de tuin, op het
balkon of op een andere geschikte plaats neerzetten. In ieder geval moet de
soeka buiten en onder de blote hemel staan. Het dak maken we van loof,
plantaardig materiaal zoals takken of riet. Vandaar de Nederlandse naam
‘loofhut’ en ‘Loofhuttenfeest’.

Een soeka versieren wij meestal mooi met slingers, fruit en tekeningen. En
niet vergeten: wij, de kinderen, vinden het altijd héél leuk om daarbij te
mogen helpen.

De maaltijden van Soekot gebruiken we zoveel mogelijk in de soeka.

Toppie

Ik zag twee kraaien
loelav zwaaien
o, het was een wonder!

Naar vier kanten en naar boven
naar beneden, en geloven:
G.d is hier, G.d is daar
regenzegen in dit jaar.

 

DE LOELAV. WAT HET WETEN WAARD IS

Een tweede voorschrift van Soekot is de mitswa van de loelav = palmtak.
Eigenlijk gaat het niet om de palmtak alleen, maar om bij elkaar vier
plantensoorten:

-          Loelav = palmtak

-          Aravot = twee wilgentakjes

-          Hadassiem = drie mirtetakjes

-          Etroĝ = een citrusvrucht die op een citroen lijkt.


De loelav, de hadassiem en de arawot worden samen gebonden en mèt de etrog
erbij schudden / zwaaien wij deze ‘plantenbundel’ naar alle vier
windrichtingen (horizontaal – rechtsomdraaiend: naar voren, naar rechts,
naar achteren, naar links) en daarna verticaal: naar boven en naar beneden.
Daarmee laten wij zien dat wij geloven en begrijpen dat G.d overal is.

Toppie

Ook twee haaien
gingen zwaaien
o, het was een wonder!


Loelav, etrog, mirtetakken
wilgentwijgjes, samen pakken
g.d heerst over land en zee
kraai en haai doen daarom mee…SJEMIENIE A’TSERET / SIMCHAT TORA. WAT HET WETEN WAARD IS


Meteen na de eerste twee Soekot jomtov-feestdagen en de vijf tussendagen
van Soekot begint een ander feest dat Soekot als het ware afsluit: Sjeminie
A’tsèret.

Sjeminie betekent acht en A’tsèret slot; vandaar de naam Slotfeest voor deze
achtste en negende dag.


Op de eerste dag van dit feest spreken wij  een heel speciaal gebed uit:
Tefillat Gèsjem – het Gebed voor de Regen. Want wij hopen en vragen G.d in
dit gebed dat Hij binnenkort voor de eerste regen in Israel zal zorgen na
een lange, droge zomer.

Maar ook buiten Israel zeggen wij dit gebed. Daarmee laten wij zien dat wij
heel sterk met ons joodse land zijn verbonden. Waar wij ook wonen. Bijzonder
hè?!


*Wat voor feest is Simchat Tora?
Op Simchat Tora lezen wij  ieder jaar weer de Tora uit. Nadat wij in de loop
van het voorbije jaar iedere sjabbat de Parsjat Ha’sjawoe’a – de Wekelijkse
Afdeling hebben gelezen, is op Simchat Tora het laatste gedeelte van de
Tora, uit het vijfde boek – Dewariem = Deuteronomium - aan de beurt.

Èn, altijd weer, direct daarna (!) beginnen wij weer opnieuw met Beree’sjiet
= Genesis, het begin  van de Tora. Jaar na jaar. Eeuwenlang!

De persoon die het laatste stukje van de Tora voorleest, wordt Chatan Tora
genoemd, de Bruidegom van de Tora. De persoon die weer begint heet Chatan
Bereesjiet, de Bruidegom van het Begin.

’s Avonds en overdag dansen, zingen en springen wij in sjoel met de Tora.
Wij zijn zóóó blij! Want de Tora is het Boek dat wij van G.d hebben
gekregen!

Wij,de kinderen, doen allemaal mee; wij dansen, draaien en zwaaien met
vlaggetjes èn….  Wij krijgen allemaal heel veel snoep! Mmm…


Alles over het aansteken van de jomtovkaarsen, over het werkverbod, over
de kiddoesj en het eten in de soeka,  over het loelavzwaaien, enzovoort kun
je lezen  in het machzor = het speciale gebedenboek voor deze dagen.

Toppie

Ik zag twee gansjes
maken dansjes
o, het was een wonder!

De Tora weer uitgezongen
Beree’sjiet opnieuw begonnen
sjoeledans, Simchat Tora
ik dans daarmee en leef ernaar!

               
     
Toppie
               

Scroll & Roll naar boven en maak je keuze...

 
 
Tekst & Poeriemvrouwtje © Rabbijn Ing. I. Vorst 5772-5775– Design & Lay Out © Elveaa 2012-2014