Tora World Holland is er voor U!

Op deze site willen wij u informeren over onze activiteiten en het traditionele Jodendom.

Tora World Holland (TWH) stelt zich o.a. als doel om contact te maken en te houden met Nederlandse Joden, die weinig of geen kennis van het traditionele Jodendom hebben.

Ook wil Tora World Holland bij Joden die geen of een zwakke band hebben met de Joodse gemeenschap, deze band zonodig leggen en verder uitdiepen.

Tora World Holland zal dit mede proberen te bereiken door het organiseren van een diversiteit aan activiteiten, welke het traditionele Jodendom stimuleren.

Deze activiteiten bestaan ondermeer uit het laten meebeleven van een Sjabbat, het vieren van Joodse feestdagen (ev. Jom Tov, mv. Jom Towiem), huiskamerbijeenkomsten, lessen, en buitenactiviteiten (bijv. een barbecue of een picknick) en natuurlijk het onderhouden van individuele contacten.

 

 
 
Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.