A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Ahawat

Liefde

Alijot

Oproepen voor het voorlezen uit de tora

Amalek

Amalek is een afstammeling van Esau; het volk geldt als de aartsvijand van het joodse volk. Zie Exodus hoofdstuk 17

 

Bar Mitswa

Kerkelijke meerderjarigheid met 13 jaar oud

Beraga

Zegen

Beresjiet

In het begin;  de eerste afdeling van de tora

Brooche

Lofzegging

 

Chag Sameach

Wens: Vrolijke feestdag

Challe

Brood dat op sjabbat wordt gegeten

Chanoeka

Inwijdingsfeest

Chassidisch

Stroming binnen het jodendom die de nadruk legt op de gevoelsmatige beleving

Chinoech

Opvoeding

 

Dawenen

Bidden

Diwre Hajamim

Kronieken; één van de boeken van de Tenach (het Oude Testament)

Drasja

Preek

 

Gabbai

Kerkvoogd

Gut Sjabbes Wens: Een goede sjabbat; gebruikt voor en op de Sjabbat (zie ook: Sjabbat Sjalom)
Gut Woch Wens: een goede week; gebruikt na de Sjabbat (zie ook: Sjawoea Tov)
 

Hagbaa

Het optillen van de tora en het tonen daarvan na het voorlezen uit de tora

Halacha

Joodse wet

HaShem, HaSjem

G0D; wordt gezegd i.p.v. de onuitspreekbare naam.

 

Jesjiewa (mv Jesjiwot)

Talmoed hogeschool

Jiddisch

Op Duits lijkend dialect; gesproken door joden afkomstig uit Oost Europa

Jiddisjkeit

Jodendom

Jom Kippoer

Grote verzoendag

Jom Tov

Joodse feestdag

 

Kasjroet

Joodse spijswetten

Kedoesja

Heiligheid

Keppel

Mutsje waarmee het hoofd wordt bedekt

Kiddoesj

Wijding van de sjabbat of Jom Tov

Koheen (mv Kohanim)

Priester

Kohelet

Ecclesiastes

Kosjer

Volgens joodse spijswetten bereid eten

 

Lechajim

Op het leven

Levi

Afstammeling van 3e zoon van Jacob; de zoon Levi

 

Ma’oz Tsoer

Lied dat op chanoeka wordt gezongen na het aansteken van de menora

Maariv

Avondgebed

Maror

Bittere kruid

Matse

Paas brood

Menora

Kandelaar, 7- of 9- armig (o.a. voor het chanoeka feest)

Midrasj

Verhalende uitleg van de Bijbel

Mincha

Middaggebed

Minjan

Vereiste aantal van 10 mensen voor  het gemeenschappelijk gebed in de synagoge

Misjpoche

Familie

Mitswa (mv Mitswot)

Gebod

 

Nesjomme

Ziel

Nissan

Lentemaand waarin Pesach valt

 

Pasoek 

Vers in de bijbel

Pesach

Joods Paasfeest

Poerim

Lotenfeest

 

Seoeda

Maaltijd

Seoeda Sjelisjiet

3e Sjabbatmaaltijd

Simcha, Simche

Vreugde

Sjabbat, Sjabbes

Wekelijkse rustdag, van vrijdag zonsondergang tot zaterdag als het donker is geworden

Sjabbat Sjalom

Wens: Hebt een vredige sjabbat; gebruikt voor en op de Sjabbat (zie ook: Gut Sjabbes)

Sjabbesplaat

Kookplaat gebruikt om het eten op warm te houden op de sjabbat

Sjacharit

Ochtendgebed

Sjawoea Tov Wens: Een goede week; gebruikt na de Sjabbat (zie ook: Gut Woch)

Sjelomo Hamelech

Koning Salomon

Sjioer

Les

Sjiwwe

Treurweek

Sjoel

Synagoge

Sjolem Aleichem

Begroeting: Vrede zij over u

Streimels

Sjabbat hoofddeksel gedragen door de chassidiem, gemaakt van bont

 

Techoem Sjabbat

Gebied waarbuiten op sjabbat niet gelopen mag worden

Tefilla

Gebed

Tefillien

Gebedsriemen

 

Ztsl

Zecher tsaddik liwracha: Het aandenken van deze rechtvaardige zij tot zegen