Parsja Chaja Sara 5772 CIZ

We vinden in de parsje van deze week dat Jitschak afwezig is. Hij is afwezig van direct na de akeido tot het moment waarop Rivka arriveert.

Op het moment dat Rivka arriveert heeft hij klal jisroel net tefillas minche gegeven. Tefillas minche zeggen we temidden van onze drukke middagbezigheden.

Dan komt Jitschak weer terug. Hij brengt de boodschap van de akeido mee naar onze eigen minche. Want onze eigen minche is ook een boodschap van bestemming van geloof en van kedoesja.

Als we minche zeggen zijn we bezig met onze parnasa. Dat is birkas hasjonim. Waarom die nadruk op jaren op sjonim.? Een jaar is iets wat zich herhaald. Het is ook verbonden met het woord lisjnous wat o.a. herhalen betekent.

Waarom juist die term? Jitschak verbindt de akeido met onze parnoso. Omdat parnoso iets is wat van Hasjem komt. Als het de ene keer niet lukt dan komt het een volgende keer wel weer. Er komt altijd weer een nieuwe mogelijkheid.

We zien ook iets boeiends bij de familie van Rivka. Die zeggen nadat ze eerst toestemming hebben gegeven om te gaan dat ze zou moeten blijven ימים או עשור

Waarom zeggen ze niet gewoon sjono, een jaar? Dat is omdat ze weten dat ze daar niet tegen opkunnen. Een jaar is de cyclus van Jitschak van kedoesjo daar hebben zij helemaal geen vat op.

Rivka vindt haar plek in het huis van Jitschak, ook bij haar brandt de sjabbeskaars van de ene sjabbes tot de andere. Waarom? Als de nesjomme spiritueel blijft branden dan brandt het licht ook fysiek.

Jitschak kwam terug met het spirituele licht vande akeido, hij vindt zijn echtgenote in iemand die datzelfde licht ook met zich meedraagt.

           
      Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.
Ga naar Artikeloverzicht