De Sjechieta

Als u deze regels leest dan is er helaas al gestemd in de Tweede Kamer over de toekomst van de sjechieta. Hoe het verder gaat met het wetsvoorstel en wat er uiteindelijk zal worden zal de toekomst ons leren.

Hoe zeer dit niet alleen “ons” raakt maar heel veel mensen in Nederland bleek mij toen ik afgelopen vrijdag in de trein naar Utrecht zat en daar in gesprek raakte met een dame die ook in die trein zat. Haar woorden waren buitengewoon sympathiek en zij voelde helemaal mee met wat wij voelden. Maar haar slotzin sprak boekdelen: “En als jullie weer moeten gaan, dan ga ik mee”.

Maar waar gaat het om bij sjechieta. Waarom is sjechieta zo uniek?

Sjechieta vraagt een enorme voorbereiding. De sjocheet beëindigt het leven van het dier zonder ook maar een spoor van geweld of agressie. Hij doet het met een kunstige en zo nauwkeurig mogelijke snede. Hij wordt er van doordrongen dat hier een dier sterft. Ieder dier weer, is hij zich er van bewust dat hij hier leven wegneemt wat eens door God is gegeven.

Maar waarom dan vlees, zult u vragen?

Omdat de sjechieta aan ons is gegeven om ons met iets anders, iets hogers te verbinden. De wetten van de sjechieta staan niet in de Tora. De Tora verwijst ernaar. Onze geleerden hebben ons uitgelegd wat de Tora en dus HaSjem hier zelf mee wil. Het is hier een mondelinge overlevering die meer dan drieduizend jaar geleden begon op de berg Sinai.

De mondelinge overlevering verbindt ons – zo leert ons de Ben Ish Chai uit Bagdad - met de Olam Haba, de toekomstige wereld Want de mens wordt door die mondelinge leer spreekbuis en uitvoerder van een spiritueel concept dat speciaal aan hem is toevertrouwd. Een concept dat hem continu verbindt met iets hogers, met HaSjem en met de eigen Olam Haba.

Als de sjocheet daar staat dan beseft hij dat het dier deel wordt van die hogere band en levenswijze. Tegelijkertijd is het ook een moment van reflectie.

In hoeverre is die levenswijze voor mij realiteit?

Het wordt daardoor een moment van bezinning!

Het gaat dus niet om de consumptie van een steak een rookworst of een sukadelapje. Het gaat om een unieke spirituele dynamiek. Het gaat om het aards leven tegenover leven met een extra dimensie.

Die dimensie hebben 116 mensen ons ontkend. Dat is éé n zaak maar er is nog meer. Zij liepen mee als dieren in een kudde, aangevoerd door een vrouw uit Maarssen. Diezelfde mensen maakte het niets uit dat er een uitspraak aan komt die hun stemming misschien wel totaal belachelijk maakt. Het roept beelden op van andere jaren, van vroeger toen er ook meelopers waren die toen ook hun geweten wisten te sussen.

In Rome staat de Titusboog. Het is een monument, niets meer. Er was eens een Rabbijn die 's avonds laat in Rome aankwam en nog diezelfde avond naar die Titusboog wilde. Zijn leerling die hem begeleidde begreep niets van al die haast. Daar aangekomen zei hij echter het volgende: Titus kijk ik Reb Shlomo Kahaneman ben hier, ik leef maar waar ben jij? Jij en al jou mensen zijn allang van het toneel verdwenen.

Lang nadat men vergeten zal zijn in Nederland en daarbuiten dat er ooit een partij voor de dieren was zal er kosjer geslacht worden. Hier, dat is momenteel helaas een vraag maar elders dat is een absolute zekerheid.

Er is bijna geen plaats van enige betekenis in Nederland waar niet eens een kosjere slager was. Overal was een sjocheet die met zijn “chalef” ervoor zorgde dat er van Maastricht tot aan Harlingen en van Winterswijk tot aan Hellevoetsluis kosjer vlees was. Waardoor overal die unieke spiritualiteit voelbaar werd.

Misschien blijft die enige overgebleven Nederlandse sjocheet toch aan het werk, voor u en mij, voor ons, voor Nederland, voor onze geschiedenis, maar speciaal voor de toekomst.

Eens is aan Willem van Oranje de volgende tekst opgedragen.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Wij zullen nooit verlaten zijn ..........

Rabbijn S. Katz

 

           
      Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.
Ga naar Artikeloverzicht