Parsje Wajakhel 5771

We zien in deze parsje hoe Mosje Rabenu het Joodse volk bij elkaar roept op de dag na Jom Kippoer om ze over de bouw van het Misjkan te vertellen.

Als we terugkijken naar parsje Jisro dan zien we daar ook dat het moment waarop Jisro advies geeft aan Mosje Rabenu ook op de dag na Jom Kippoer was.

We vragen ons nu af wat was er eerst?

Dan is het het meest logisch om te zeggen dat hij eerste het advies heeft gegeven voor de Sjoftim en dat Mosje Rabenu daarna ging vertellen over de Misjkan. Want nadat Mosje rabenu heeft verteld over de Misjkan ging het volk vol enthousiasme spullen brengen en was er geen gelegenheid meer voor Mosje om recht te spreken.

Dat moet ook wel zo zijn want Jisro zegt tegen Mosje rabenu, waarom zit jij hier van de ochtend tot de avond, als Mosje Rabenu eerst alles met betrekking tot het Misjkan had geregeld had hij dat nooit zo kunnen zeggen want dan was al een groot deel van de dag voorbij.

We zien nu het volgende. Mosje Rabenu wilde dat via de Misjkan de Sjechiene een plek zou hebben in Klal Jisroel.

Maar daarvoor moest eerst iets anders worden geregeld. Hij moest regelen dat iedereen zijn rechten gewaarborgd zouden zijn. Want daar waar de rechten van mensen met de voeten worden getreden is ook geen plek voor de Sjechiena.

Toen nu een ieder ervan verzekerd was dat zijn rechten als individu verzekerd waren kon Mosje Rabenu al die individuen oproepen iets bij te dragen aan en voor de Sjechiene zelf.

We kunnen daar nog iets aan toevoegen.

Rasji zegt daar in Jisro:

מן הבקר עד הערב: אפשר לומר כן, אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום, וכאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, שנאמר בו (בראשית א ה) ויהי ערב ויהי בקר יום אחד:

Moshe Rabenu sprak recht, tegelijkertijd was hij een Sjoetof (partner) in de schepping van HaShem want in de Misjpot (gerecht) komt de Rotsoun (wil) van HaShem hier naar beneden.

Aan het begin van de parsje spreekt hij eerst over Sjabbes.

Waarom?

Ook sjabbes maakt iemand tot een Sjoetof in de schepping als hij Kiddoesj maakt op vrijdagavond en Wajechoeloe zegt..

Vervolgens is de Misjkon ook weer een miniatuur van de totale schepping.

Jisro schiep met zijn advies een heleboel Sjoetfiem. Maar het was beperkt. Daarom gaat Mosje Rabenu verder brengt heel Klal Jisroel bij elkaar en en zegt, niet alleen jullie rechters zijn een Sjoetof, nee iedereen die sjabbes houdt wordt een Sjoetof. En daarom kan iedereen ook iets brengen voor het Misjkan wat een replica is van de grote schepping.

 

           
      Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.
Ga naar Artikeloverzicht