Toe Bisjwat 5771

Er is een mooie minhag op toe bisjwat. Die minhag is om op deze dag een tefilla uit te spreken voor een mooie etrog. We kunnen dit eenvoudig uitleggen door te zeggen dat we op de dag van de bomen een tefilla zeggen voor een boom die voor ons een hele bijzondere betekenis heeft, voor de etrog.

We kunnen dit ook wat dieper uitleggen.

In de sefarim (boeken) wordt gebracht dat op toe bisjwat de שרף het vocht of het sap der aarde weer in de bomen gaat. Dit woord שרף is een heel bijzonder woord. Het heeft dezelfde letters als de letters die we tegenkomen in de sjoresj de stam van in het woord שופר. Namelijk de letters sjien, pe en resj.

Wat wil dat zeggen? Op rosj hasjana blazen we op de sjofar. De sjofar geeft dan het geluid weer dat uit het diepste en binnenste van de mens naar buiten komt. De sjofar is daarmee symbool van de verbondenheid van de mens met hasjem. Op soekot, de jom tov die twee weken na rosj hasjana valt komt dat ook naar voren. We gaan naar buiten en zitten met onze soeka onder de blote hemel. Op die manier zeggen we ook weer: hasjem we zijn heel erg met jou verbonden en u ook met ons.

Wat is die שרף waar we het over hebben? Dit שרף komt uit het diepste en binnenste der aarde. En het stijgt op en wordt deel van de natuur van hasjem hier op deze wereld. Het is als het ware de aarde zelf die op de sjofar, op haar eigen sjofar blaast. Op soekot nemen we de etrog als we de etrog nemen en heen en weer schudden met de andere drie soorten dan beelden we de pasoek uit:

:אז ירננו עצי היער מלפני ה כי בא לשפוט את הארץ
Dan zullen alle bomen van het bos jubelen, want hij kwam om de wereld te berechten.

Na de jamim noraim zijn de vier soorten een expressie voor de aanwezigheid van hasjem hier op aarde als degeen die over alles heerst en daardoor ook met ons verbonden is.

Nadat de aarde eerst op haar eigen sjofar geblazen heeft laat de aarde door de etrog zien hoezeer hasjem overal is, bij de mens en ook in de natuur.

Net zoals bij ons het menselijke sjofar blazen een moment is van intens gebed voor hasjems plek hier op aarde zo geldt hetzelfde bij het sjofar blazen van de aarde.

Als wij dus op soekot de etrog nemen en het hoogtepunt van Tisjri voelen dan moeten we beseffen dat ver voor dit moment de aarde al begon met haar eigen sjofar om deze tisjri te realiseren.

Daarom eten we ook die 15 vruchten. 15 is de naam van hasjem. Door die 15 vruchten beseffen we ook wie achter al die vruchten zit.

Mogen wij ook steeds beseffen hoeveel mensen er eigenlijk steeds bezig zijn voor ons zonder daar bij stil te staan. Als we daar iets meer opletten dat gaan onze ogen echt open voor hasjem en de wereld om ons heen.

 

           
      Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.
Ga naar Artikeloverzicht