Parsje Re-eh 5770

De Sefas Emes leert ons dat er een woordje is dat de essentie weergeeft van Elloel.

We zien in mizmor 100
כי הוא אלוקינו ולא (קרי) לו אנחנו עמו וצאן מרעיתו

Want hij is onze Gd en wij horen aan hem toe, wij zijn zijn volk en het vee dat in zijn weide graast

Er is daar de manier waarop het geschreven wordt לא en de manier waarop we het lezen לו

Beide manieren tezamen zijn het woord Elloel.

Wat leert dat? Dat Elloel in zich twee dingen heeft, n.l. het concept van לא wij zijn niets en ook לו wij horen aan HaSjem toe.

Dat is de basis van de maand Elloel.

Daarop voortbouwend gaan we verder naar Rosj HaSjono. Dan zijn we zijn kudde. Zoals de Gemore brengt in Rosj HaSjono dat op Rosj HaSjono alle wereldbewoners aan HaSjem voorbijgaan als het vee van een kudde.

Daarna komt Jom Kippoer. Deze dag is de dag באו שעריו בתודה , kom met dank naar zijn poorten.

Het is het moment waarop we verheven door het geweldige karakter van deze dag op een enorm positieve manier met HaSjem verbonden zijn. Dat is omdat Jom Kippoer een voorbeeld is van de wereld van Acharis HaJomim, een tijd waar de hele wereld met HaSjem verbonden zal zijn omdat כי טוב ה' לעולם , want HaSjem is voor altijd goed.

Met deze visie kunnen we ook iets anders begrijpen.

ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו

De verlossers zullen op de berg Tsijon gaan om de berg van Esov te berechten.

Hier moeten we ons zelf vragen, hoe moet dat gaan?

Daarvoor moet ik toch op de berg van Esav gaan? Wat kan ik daarvoor op de berg Tsijon bereiken.

Het antwoord is dat in het licht van de ondergaande zon een rots een berg in een zachte gloed gehuld gaat. Dan zie je hoe een berg echt iets kan uitstralen.

Als dat moment zal aanbreken dan zal men met een blik beide bergen kunnen vergelijken en automatisch een keuze kunnen maken.

Laten we hopen dat dat spoedig zal geschieden.

 

     
 
Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.