Sjabbat Nachamoe 5770 - ZHA


In het lajenen van Tisja Be’Av vinden we iets dramatisch.

De Tora spreekt eerst over wat er gebeurt als we ons niet aan de Tora en de mitsvot houden. Daarna gaat de Tora verder en spreekt over het wonderbaarlijke feit dat HaSjem ten overstaan van een heel volk de Tora heeft gegeven.

Waarom brengt de Tora dat op dat moment.
Wat de Tora ons leert is dat op Tisja Be’Av als we op de grond zitten er behoefte is aan zingeving aan steun en aan hoop.

Daarom brengt de Tora dat er een gebeurtenis is geweest die boven alles uit stak. En dat is het geven van de Tora aan het Joodse volk. Er is geen grotere zingeving en teken van hoop geweest dat dit moment suprème. En daarom brengt de Tora dat om ons op te beuren op deze treurige dag.

Het vermogen om hoop en nieuwe kracht te vinden is inherent aan het Joodse volk. Daarom juist deze boodschap op deze dag.

Dat zien we ook bij Shlomo Carlebach. Hij zegt: I came out of Maidanek and was full of hope.

Dat zien we bij de Klausenburger rebbe. Op een gegeven moment gaat hij langs in het DP kamp en zegt Ich will fiehren shabbes, Ik zal sjabbes maken. Die vrijdagavond gaf hij aan tientallen joden de sjabbes weer terug.

 

Een kleine week na 9 av is het 15 Av.
Wat maakt 15 Av bijzonder?

Er staat dat 40 dagen voor de schepping van een mens er een hemels besluit is dat al aangeeft met wie die persoon zal trouwen. 40 dagen voor iemands schepping is dus al het begin van diezelfde schepping.

15 Av is 40 dagen voor 25 Elloel de dag van de schepping van de wereld. Daarom is 15 Av de initiator van de schepping van de wereld en daarmee van de hoop van de mensheid.

15 Av was de dag waarop duidelijk werd dat er niemand meer zou sterven van het geslacht dat over was gebleven na de 40 jaar inde woestijn.

15 Av was de dag dat er in de tijd van de tempel sjiddoechiem werden gemaakt. Zie misjna Masechet Taanit.

En tot slot brengt Reb Sjimon Schwab in parsjat Emor dat 15 Av de laatste dag is dat het feest zal worden gevierd van de inwijding van de 3 e Bet Hamikdasj.

Het prille begin van de wereld is op 15 Av en ook de vervolmaking van de wereld is op 15 Av. 15 Av omspant 6000 jaar wereldgeschiedenis.

Het is dan ook om die reden de dag voor sjidoechiem. Zonder sjiddoechiem is er geen verbinding tussen het begin en het einddoel van de wereld.

Laten we hopen dat wij gaan van een wereld waarin we met moeite zin hoop en steun geven kunnen gaan naar een wereld die baadt in de gloed van de uiteindelijke vervulling van haar idealen.

 

     
 
Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.