Dag 2, Sjawoeot 5770 - Gerard Doustraat

De tweede dag Sjawoeot komt iets speciaals bijvoegen voor Sjawoeot?

Wat?

Deze 2e dag is een mitswa miderabanan. Rabanan hebben iets willen toevoegen aan de eerste dag Sjawoeot. Wat is daar nog aan toe te voegen.

Een van de centrale figuren van deze jom tov is Roet. Het verhaal van Roet begint bij de profeet Sjemoeel. Deze profeet heeft koning David gezalfd, hij is ook degene die Roet heeft vereeuwigd in megillat Roet. Sjemoeel heeft via zijn vader een speciale connectie met Roet. Zijn vader was Elkana. De pasoek vertelt dat Elkana altijd optrok van zijn woonplaats naar Sjilo waar de misjkan was. De midrasj voegt daar iets aan toe. De midrasj leert dat hij alles en iedereen oversteeg. Hoe deed hij dat? Me-atsmo, uit zichzelf. Hoe lukt dat? Doordat de halocho een framework aandraagt waardoor en waarmee iemand zichzelf kan verheffen.

Er is nog iets anders van Roet kunnen leren.

De Ben Ish Chai leert in Maseches Broches dat op de tefillin asjel rosj twee maal een sjien staat, dat is in gematrija (getallenwaarde) 600. De linker sjien heeft een vierde poot, een extra waw. Dan komt er dus 6 bij. In totaal 606. Dat is in getallenwaarde 606, dat is ook de getallenwaarde van Roet. Maar waarom binden we dat op ons hoofd. Het gaat toch om mitswes, om handelingen? De boodschap is dat de mitswes de kracht en begrip geven om de touro mekabel (ontvangen) te zijn. Door de maasim, de handelingen van de mitswes ontstaat een draagvlak om ook in mitswes te geloven.

Er zijn twee vrouwen die aan het joodse volk een boek hebben gegeven. Dat zijn Ester en Roet. Er is een hele diepe band tussen die twee seforim. Maar het is speciaal dat we 80 dagen na Poerim deze megille lezen. Waarom 80? 80 is 48 en 32. 48 staat voor de 48 manieren om tora te verwerven 32 staat voor lev, het hart.

En Ester en Roet hebben bijgedragen tot de tora door hun geweldige chochma (wijsheid) en door hun speciaal hart. Laten we hopen dat we daar spoedig tot zouche zullen zijn om HaSjem te dienen met onze wijsheid en ons hart.

 

     
 
Wilt u Tora World Holland steunen? Klik dan HIER.